Minnie oma發v嫕ka a z墎avn kni餒a A4 - Ji鷡 Models

Minnie oma發v嫕ka a z墎avn kni餒a A4 - Ji鷡 Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney
Cena:
1.31 ,- Euro

Pre養 spolo鋝 dobrodru駒tv s Minnie, zn嫥ou rozpr嫛kovou Disney postavi鋘ou! Tvoju zru鋝os skvelo rozv璪a vyfarbenie a vyma發vanie veselch obr嫙kov. Minnie 蒼 ...

    ks

Sofia Prv Oma發v嫕ky so samolepkami

Sofia Prv Oma發v嫕ky so samolepkami - hracky pre deti
Vrobcovia:
Kids Euroswan
Zna鋘y:
Disney
Cena:
2.93 ,- Euro

Sprava s mot癉mi ob詠benej rozpr嫛ky Sofia prv. Mal b奫e鋝 princezni鋘u Sofiu si ur鋱te ob詠bili nejedno diev醀tko. Teraz si v駾ka tohto setu m藶u diev醀tk ...

    ks

Crayola Mini Kids prenosn tabu琦 s doplnkami

Crayola Mini Kids prenosn tabu琦 s doplnkami - hracky pre deti
Vrobcovia:
Crayola
Cena:
10.66 ,- Euro

Zober v鈴de so sebou svoju ob詠ben kreat癉nu hru a vyhotov kr嫳ne obr嫙ky! V sade n奫de v鈹tko, 鋌 je potrebn ku kresleniu. Roztvor svoju prenosn tabu短 ako ...

    ks

Macko P oma發v嫕ka a z墎avn kni餒a A4 - Ji鷡 Models

Macko P oma發v嫕ka a z墎avn kni餒a A4 - Ji鷡 Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney
Cena:
1.31 ,- Euro

Pre養 spolo鋝 dobrodru駒tv s Tigrom, Prasiatkom, I摜ikom a samozrejme Mackom P! Tvoju zru鋝os skvelo rozv璪a vyfarbenie a vyma發vanie veselch obr嫙kov. Spokojn ...

    ks

Krieda biela 12 ks - Crayola

Krieda biela 12 ks - Crayola - hracky pre deti
Vrobcovia:
Crayola
Cena:
0.93 ,- Euro

Krieda biela 12 ks - bezpra雉 Siln, odolnej隘a, nel嫥e sa a nato痘o, ako obvykle pou橙van kriedy na tabu短. D sa pou橙va aj na kreslenie na vkres.

    ks

Vodov oma發v嫕ka Medved璭 P - Jiri Models

Vodov oma發v嫕ka Medved璭 P - Jiri Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney
Cena:
2.17 ,- Euro

妳eci嫮na detsk oma發v嫕ka Medved璭 P s 8 obr嫙kami, ktor sa vyfarbuj iba pomocou 靖etca a p嫫 kvapiek vody. JIRI MODELS je spolo鋝os褂u s dlhodobou trad獳iou, ...

    ks

Oma發v嫕ka Hello Kitty A5 s farebnou predlohou - Jiri Models

Oma發v嫕ka Hello Kitty A5 s farebnou predlohou - Jiri Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Cena:
0.76 ,- Euro

Detsk oma發v嫕ka Hello Kitty ur鋀n pre najmen寤ch vtvarn璭ov. S kvalitnm kriedovm obalom a 18 stranami. Obsahuje popri 9 鋱erno bielych perokresb塶h aj farebn ...

    ks

Aqua Color Muffin magick oma發v嫕ka

Aqua Color Muffin magick oma發v嫕ka - hracky pre deti
Vrobcovia:
Creative Kids
Akciov Cena:
1.03 ,- Euro

Urobte rados svojim de褂m magickou vodovou oma發v嫕kou! Deti bud radi vyfarbova so zvl廜tnym d嫛kova鋌m vody, pomocou ktor嶭o sa nanesie voda na obr嫙ok a tm sa ...

    ks

My Little Pony Vyfarbuj a hraj sa! kreat癉ny set

My Little Pony Vyfarbuj a hraj sa! kreat癉ny set - hracky pre deti
Vrobcovia:
Trefl
Cena:
5.48 ,- Euro

Pon璭y My Little Pony, ob詠ben farebn stvorenia so z嫙ra鋝ej krajiny Ponyville, ktor maj rady vesel z墎avu, v嫳 teraz pozvaj za kreat癉nym dobrodru駒tvom. ...

    ks

Monster High Maliarske pl嫢no viac druhov

Monster High Maliarske pl嫢no viac druhov - hracky pre deti
Vrobcovia:
Starpak
Zna鋘y:
Monster High
Cena:
5.14 ,- Euro

Maliarske pl嫢no, na ktor si m藶e sama nama發va svoju ob詠ben pr竁erku Monster High a ozdobi 犦u aj stenu svojej detskej izby. Tvoja loha je u琦h鋀n tm, 頡 ...

    ks

Combi Puzzle D骷ng琦 - vyfarbovacie puzzle 36ks - Carioca

Combi Puzzle D骷ng琦 - vyfarbovacie puzzle 36ks - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Akciov Cena:
8.59 ,- Euro

Skvel puzzle pre deti na skladanie a vyfarbovanie s mot癉mi rozpr嫛kovch zvieratiek d骷ngle, ktor zavedie deti do ich kreat癉neho sveta. Poskladaj obr嫙ok, potom ...

    ks

Combi Puzzle Letn pr嫙dniny - vyfarbovacie puzzle 36ks - Carioca

Combi Puzzle Letn pr嫙dniny - vyfarbovacie puzzle 36ks - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Akciov Cena:
8.59 ,- Euro

Skvel puzzle pre deti na skladanie a vyfarbovanie s tematikou Letn pr嫙dniny, ktor zavedie deti do kreat癉neho sveta. Poskladaj obr嫙ok, potom ho vyfarbi pomocou ...

    ks

Combi Puzzle Pir嫢i - vyfarbovacie puzzle 36ks - Carioca

Combi Puzzle Pir嫢i - vyfarbovacie puzzle 36ks - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Akciov Cena:
8.59 ,- Euro

Skvel puzzle pre deti na skladanie a vyfarbovanie s mot癉mi rozpr嫛kovch pir嫢ov, ktor zavedie deti do ich kreat癉neho sveta. Poskladaj obr嫙ok, potom ho vyfarbi ...

    ks

Combi Puzzle Pr竁erky - vyfarbovacie puzzle 36ks - Carioca

Combi Puzzle Pr竁erky - vyfarbovacie puzzle 36ks - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Akciov Cena:
8.59 ,- Euro

Skvel puzzle pre deti na skladanie a vyfarbovanie s mot癉mi rozpr嫛kovch pr竁eriek, ktor zavedie deti do ich kreat癉neho sveta. Poskladaj obr嫙ok, potom ho ...

    ks

Dobrodru駐 cestovanie Obojstrann vyfarbovacie Maxi puzzle 35ks - Carioca

Dobrodru駐 cestovanie Obojstrann vyfarbovacie Maxi puzzle 35ks - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Akciov Cena:
10.31 ,- Euro

Pre養 nap璯av kreat癉ne dobrodru駒v v podmorskej r竁i alebo v neuverite登ch vesm甏nych v隕ach! Jednotliv diely zvl廜tneho obojstrann嶭o puzzle je mo駐 nielen ...

    ks

Fantasy Land Ka靖ie - vyfarbovacie pozadie 160cm - Carioca

Fantasy Land Ka靖ie - vyfarbovacie pozadie 160cm - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Akciov Cena:
13.76 ,- Euro

Tento obrovsk ka靖ie 醀k na to, aby ho niekto vyfarbil a mohol v 犦m kone鋝e stra隘 duch! Bu kreat癉ny/a, a pou養 pri vyfarbovan fixky, voskovky alebo vodov ...

    ks

Fantasy Land Kozmick lo - vyfarbovacie pozadie 160cm - Carioca

Fantasy Land Kozmick lo - vyfarbovacie pozadie 160cm - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Akciov Cena:
13.76 ,- Euro

T嫢o skvel kreat癉na sada ti prin廜a fantastick galaktick dobrodru駒tvo! Vyfarben璥 tohto zvl廜tneho pozadia sa ti vynor obrovsk kozmick lo, ktor 蒼 zavedie ...

    ks

Fantasy Land Pir嫢 - vyfarbovacie pozadie 160cm - Carioca

Fantasy Land Pir嫢 - vyfarbovacie pozadie 160cm - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Akciov Cena:
13.76 ,- Euro

Zahraj skuto鋝 pir嫢sku sc幯u! Toto fantastick pozadie bude pri hre skvelou pom瀿kou! Deti m藶u vyfarbi pir嫢sku 發, ktor pozost嫛a z dvoch 醀st, pod琦 ...

    ks

Fantasy Land Vesel vl摜ik - vyfarbovacie pozadie 160cm - Carioca

Fantasy Land Vesel vl摜ik - vyfarbovacie pozadie 160cm - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Akciov Cena:
13.76 ,- Euro

Ide ide vl摜ik! Vyfarbi toto n墂hern pozadie z tvrd嶭o kart鏮u, na ktorom sa na teba usmieva vesel vl摜ik, ktor sa te寤 na kreat癉nu z墎avu s tebou! Pou養 farby ...

    ks

Fantasy Land Z墎avn park - vyfarbovacie pozadie 160cm - Carioca

Fantasy Land Z墎avn park - vyfarbovacie pozadie 160cm - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Akciov Cena:
13.76 ,- Euro

Vyfarbi toto skvel pozadie z tvrd嶭u kart鏮u pod琦 vlastnej fant嫙ie a c簏 sa ako v skuto鋝om z墎avnom parku! Nasadni na hsenkov dr墏u, alebo koloto, ktor si ty ...

    ks

Farma kreat癉na sada 3D - Carioca

Farma kreat癉na sada 3D - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Akciov Cena:
17.21 ,- Euro

Vyhotov svoju vlastn mal farmu, ktorej ka鞏 醀s m藶e vlastnoru鋝e vyfarbi pod琦 svojich predst嫛. Hotov vyfarben prvky malej farmy treba posklada pod琦 ...

    ks

Ka靖ie kreat癉na sada 3D - Carioca

Ka靖ie kreat癉na sada 3D - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Akciov Cena:
17.21 ,- Euro

Vyhotov svoj vlastn ka靖ie, ktor嶭o ka鞏 醀s m藶e vlastnoru鋝e vyfarbi pod琦 svojich predst嫛. Hotov vyfarben prvky ka靖ie琦 treba posklada pod琦 ...

    ks

Kreat癉na sada 4 druhy - Carioca

Kreat癉na sada 4 druhy - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Akciov Cena:
3.41 ,- Euro

Zab嫛aj sa nielen s vyfarbovan璥 obr嫙kov, ale vyrie aj v鞏y 蒼器ie lohy kreat癉nych listov tejto skvelej sady, ktor robia hru e靖e zvl廜tnej雊u a nap璯avej雊u! 4 ...

    ks

Kresliaca sada Svet v prenosnej ta隕e - Carioca

Kresliaca sada Svet v prenosnej ta隕e - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Akciov Cena:
8.59 ,- Euro

Vyfarbi jasnmi farbami teplovzdu雉 bal鏮, hrad a ostatn mot癉y a farebn kreat癉ne dobrodru駒tvo u aj m藶e za醀! V prenosnej ta隕e detskej kresliacej sady Svet ...

    ks
Na str嫕ke s uveden maloobchodn ceny s DPH
Hracky-predeti.sk webshop © 2009

TOP 10 hra鋘y

 1. Savvi - Tetovacia sada Disney Minnie - 50ks/bal
 2. Ma駾rsk vrobca - Lopta bodkovan 22cm
 3. Savvi - Tetovacia sada Disney Cars - 50ks/bal
 4. Llorens - B墎ika 鋀rno隕a v ru駟vom kab嫢iku s kapuc犦u 36cm
 5. Intex - Nafukovacia lopta Medved璭 P 51cm - Intex
 6. Jiri Models - Minnie oma發v嫕ka a z墎avn kni餒a A4 - Ji鷡 Models
 7. Unipap - Odkladacia mapa A4 My Little Pony s gumi鋘ou
 8. Woodyland - Rodina - b墎iky do dom鋀ka
 9. Hasbro - Nerf N-Strike Elite Retaliator - Hasbro
 10. Unikatoy - Detsk flamengov gitara 47cm

U n嫳 objednanie je jednoduch

Rozpr嫛kov postavy

 • 101 Dalmat璯ov
 • Aladin
 • Ariela
 • Avatar
 • Bakugan
 • Bambi
 • Bambu痘o a Bulienka
 • Batman
 • Belle
 • Ben 10
 • Brave
 • Bugs Bunny
 • Cars
 • erven 鋱apo鋘a
 • Chuck & Friends
 • Chuggington
 • Dinosaury Predasaurs
 • Disney Princezn
 • Disney zvierat
 • Dizzy Dancers
 • Fifi
 • Filly kon璭
 • Gormiti
 • Handy Manny
 • Harry Potter
 • Hello Kitty
 • Ice Age
 • Jah瀺ka
 • Jake a pir嫢i z Krajiny Nekrajiny
 • Janko a Marienka
 • Jasmina
 • Jonas Brothers
 • K摜er Donald
 • Krtko
 • Kung Fu Panda
 • 仟dov kr廘ovstvo
 • Lev Kr廘
 • Lietadl
 • Littlest Pet Shop
 • Looney Tunes
 • Macko P a jeho priatelia
 • Madagascar
 • Maximilian Families
 • Mia a ja
 • Mickey Mouse
 • Minions
 • Monsters University
 • Monsuno
 • My Little Pony
 • Nemo
 • Ninja Koritna鋘y
 • Noddy
 • Objavite Dora
 • P嫕 V鋱elka
 • Pinocchio
 • Pir嫢i z Karibiku
 • Polly Pocket
 • Pomstitelia
 • Popeye
 • Popolu隕a
 • Prince of Persia
 • Princezn a 靠ba
 • Rapunzel
 • Ratatouille
 • Roary
 • Scooby Doo
 • Sesam Street
 • Shrek
 • 拗pkov Ru頡nka
 • Slonisko
 • 姓olkovia
 • Snehulienka a sedem trpasl璭ov
 • Sofia Prv
 • Spiderman
 • Sponge Bob
 • Star Wars
 • Steffi Love
 • Superman
 • Tarzan
 • Terminator
 • Thomas and friends
 • Thumbelina
 • Tinker Bell
 • Tom a Jerry
 • Toy Story
 • Transformers
 • Tree Fu Tom
 • Turbo
 • Tweety
 • V鋱elka Maja
 • Violetta
 • Vuk
 • WALL-E
 • Winx club
 • Witch
 • Zorro

Zna鋘y

 • AGIP
 • Air Hogs
 • Angry Birds
 • Aqua Beads
 • Art&Fun
 • Barbie
 • Beta Junior
 • Beyblade zna鋘y
 • BIG
 • Blingles
 • Bontempi
 • BOOM
 • Bosch
 • Braun
 • Cartoon Network
 • CAT
 • Chichi Love
 • Clemmy
 • Color Me Mine
 • Corvina
 • Cotoons
 • DeLonghi
 • Dickie Toys
 • Digi Birds
 • Dinosaur Train
 • Disney
 • Disney Fairies
 • Disney princess
 • DreamWorks
 • 丱oiffier
 • Eichhorn
 • Ever After High
 • Fisher Price
 • Flufflings
 • Fly Wheels
 • Friends on the move
 • Furby
 • FurReal
 • Gazillion
 • Gazzuds
 • Gelarti
 • Geomag
 • Glitza
 • Gomu
 • Hot Wheels
 • Jurassic World
 • Kidizoom
 • KungZhu
 • Lets Cook
 • Little Miss Muffin
 • Little Tikes
 • Mal Pon璭y
 • Marvel Hrdinovia
 • Matchbox
 • Max Steel
 • Micro Chargers
 • Miele
 • Minecraft
 • Mondo Motors
 • Monster High
 • Moon Sand
 • My Music World
 • National Geographic
 • Nenuco
 • Nerf
 • Nickelodeon
 • Nicotoy
 • Noris
 • Plastelino
 • Play-Doh
 • Playskool
 • Puzzleball
 • Rubikova kocka
 • Simba Baby
 • Smart Egg
 • Smoby
 • Smubbles
 • Steffi Love
 • Supermag
 • Teacup Piggies
 • Thomas and Friends
 • Trash Pack
 • UNO
 • V.Smile
 • Very Bella
 • Victorinox
 • Vileda
 • Zibits

Vrobcovia

 • AirSwimmers
 • Alex Toys
 • Alexis
 • Amav
 • Amos
 • Ars Una
 • B-Toys
 • Bagtrotter
 • Bburago
 • Bestway
 • Bino Toys
 • BonToys
 • Brimarex
 • Canpol
 • Carioca
 • Carrera
 • Cepia
 • Cife
 • Clementoni
 • Cobi Toys
 • Commonwealth Toys
 • Crayola
 • Creative Kids
 • CubicFun
 • 柃l隘e
 • Darp嶴e
 • Dede Toys
 • Derform
 • Dino Bikes
 • Dulcop
 • Egmont
 • Egy嶵
 • EPEE
 • Epoch
 • Falca Toys
 • Famosa
 • FaroToys
 • Fashion Angels
 • Flair Toys
 • Funrize
 • Fzf鬑 Pap甏manufaktra
 • Geomagworld
 • Gigamic
 • Giochi Preziosi
 • Gnther
 • Hama
 • Hasbro
 • ICO
 • IMC Toys
 • Inkoos
 • Intex
 • Jakks Pacific
 • Jamara Germany
 • JayPlay
 • Jiri Models
 • John Toys
 • JoyToy
 • Karactermania
 • Karton PP
 • Keel Toys
 • Keller&Mayer
 • Kids Euroswan
 • Klein Toys
 • Learning Curve
 • Lego
 • Lisciani Giochi
 • Llorens
 • Luigi Giocattoli
 • Lumpin
 • M-agnes
 • Mac Toys
 • Ma駾rsk vrobca
 • Maisto
 • Mattel
 • Mega Bloks
 • Mega Creative
 • Mondo Toys
 • Moose Enterprise
 • Multiprint
 • New Bright
 • Nice
 • Nikko
 • One2Play
 • Pagony
 • Paradiso Toys
 • Paso
 • Piatnik
 • Plastwood
 • Playbox
 • Playgo
 • Playmates Toys
 • Playmobil
 • PLM
 • Procos
 • Pustefix
 • Quercetti
 • Ravensburger
 • Rubies
 • Rubik
 • Safta
 • Saica Toys
 • Saitek
 • Sanja Toys
 • Savvi
 • SCS
 • Semo Toys
 • Senario
 • Silverlit
 • Simba Toys
 • Sohni-Wicke
 • Spartan Sport
 • Spezet
 • Spin Master
 • Stamp
 • Starpak
 • Style ME Up!
 • Sundeco
 • Tech4Kids
 • Teorema Toys
 • ThinkFun
 • Tomy
 • Toystate
 • Trefl
 • Unico
 • Unikatoy
 • Unimax
 • Unipap
 • United Labels
 • Universal
 • Vivid
 • Vivitar
 • Vtech
 • Wader
 • Walltastic
 • Wehncke
 • Widmann
 • Woodyland
 • Zhu Zhu Pets