Minnie oma發v嫕ka A5 - Ji鷡 Models

Minnie oma發v嫕ka A5 - Ji鷡 Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney
Cena:
0.76 ,- Euro

Pre養 spolo鋝 dobrodru駒tv s Minnie, zn嫥ou rozpr嫛kovou Disney postavi鋘ou! Pre dokonal vyfarbenie 鋱erno-bieleho predtla鋀n嶭o obr嫙ka ti dobre posl養 farebn ...

Oma發v嫕ka Neskrotn Merida A5

Oma發v嫕ka Neskrotn Merida A5 - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney
Cena:
0.72 ,- Euro

V n墂hernej a tajomstvami opradenej 姍鏒skej vyso鋱ne 養je neskrotn diev鋱na Merida, odv彄na, priama a najm vynikajca lukostrelky瀡. Rozhodnut kr摜a 養votom ...

Aut/Cars Oma發v嫕ka A4 - Jiri Models

Aut/Cars Oma發v嫕ka A4 - Jiri Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney
Cena:
1.31 ,- Euro

V tejto oma發v嫕ke n奫de v鈹tky ob詠ben postavi鋘y animovan嶭o filmu Cars. Blesk McQueen, Bur嫜, Luigi a ostatn 醀kaj, aby v駾ka tvojim farbi鋘嫥 o養li. V ...

Oma發v嫕ka Palace Pets A5 s farebnou predlohou - Jiri Models

Oma發v嫕ka Palace Pets A5 s farebnou predlohou - Jiri Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney princess
Cena:
0.76 ,- Euro

Oma發v嫕ka Palace Pets ur鋀n pre najmen寤ch vtvarn璭ov predstav dom塶ich mil摜ikov Disney princezien. Oma發v嫕ka s kvalitnm kriedovm obalom a 18 stranami. ...

Kufr璭ov kresliaca sada Princezn Disney

Kufr璭ov kresliaca sada Princezn Disney - hracky pre deti
Vrobcovia:
Multiprint
Zna鋘y:
Disney
Cena:
16.52 ,- Euro

Zober svoju kresliacu sadu v tvare kufr璭a kamko硝ek a kedyko硝ek so sebou! Pomocou tejto kresliacej sady vyhotov竁 tie najkraj隘e obr嫙ky s ob詠benmi postavi鋘ami ...

Oma發v嫕ka Hello Kitty A5 s farebnou predlohou - Jiri Models

Oma發v嫕ka Hello Kitty A5 s farebnou predlohou - Jiri Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Cena:
0.76 ,- Euro

Detsk oma發v嫕ka Hello Kitty ur鋀n pre najmen寤ch vtvarn璭ov. S kvalitnm kriedovm obalom a 18 stranami. Obsahuje popri 9 鋱erno bielych perokresb塶h aj farebn ...

Oma發v嫕ka Cililing pir嫢ska v璱a A5 s farebnou predlohou - Jiri Models

Oma發v嫕ka Cililing pir嫢ska v璱a A5 s farebnou predlohou - Jiri Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney
Cena:
0.76 ,- Euro

Oma發v嫕ka Cililing pir嫢ska v璱a je ur鋀n pre najmen寤ch vtvarn璭ov. Oma發v嫕ka s kvalitnm kriedovm obalom a 18 stranami. Obsahuje popri 9 鋱erno bielych ...

Dom鋀kov kresliaca sada Aut (Cars)

Dom鋀kov kresliaca sada Aut (Cars) - hracky pre deti
Vrobcovia:
Multiprint
Zna鋘y:
Disney
Cena:
16.52 ,- Euro

Zober svoju kresliacu sadu v tvare dom鋀ka kamko硝ek a kedyko硝ek so sebou! Pomocou tejto kresliacej sady vyhotov竁 tie najkraj隘e obr嫙ky s ob詠benmi postavi鋘ami ...

Oma發v嫕ka 姓olkovia A4 - Jiri Models

Oma發v嫕ka 姓olkovia A4 - Jiri Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Cena:
1.34 ,- Euro

Oma發v嫕ka 姓olkovia form嫢u A4, ktor obsahuje okrem 16 鋱ernobielych perokresieb bez farebnej predlohy ur鋀nch na vyfarbenie aj h墂anky a dopl犦va鋘y, ktor ...

Oma發v嫕ka Disney/Pixar postavy A4 - Jiri Models

Oma發v嫕ka Disney/Pixar postavy A4 - Jiri Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney
Cena:
1.31 ,- Euro

Skvel oma發v嫕ka, v ktorej n奫de najzn嫥ej寤ch Disney rozpr嫛kovch hrdinov. Popri Toy Story postavi鋘塶h tu n奫de aj pretek嫫ske aut zn嫥e z ob詠benej rozpr嫛ky ...

Aut2/Cars2 Oma發v嫕ka A4 - Jiri Models

Aut2/Cars2 Oma發v嫕ka A4 - Jiri Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney
Cena:
1.31 ,- Euro

Kto頡 by z malch chlapcov nepoznal pr燢ehy pretek嫫a Bleska McQueena? V tejto oma發v嫕ke n奫de v鈹tky ob詠ben postavi鋘y animovan嶭o filmu Cars. Blesk McQueen a ...

Oma發v嫕ka H琦d sa Nemo A5

Oma發v嫕ka H琦d sa Nemo A5 - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney
Cena:
0.72 ,- Euro

M廜 r墂 pr燢ehy Nema? Teraz si m藶e v駾ka tejto n墂hernej oma發v嫕ke na ne op隞 spomen. Vyma發van璥 obr嫙kov sa ti objav podmorsk svet zn嫥y z rozpr嫛ky H琦d ...

Monster High Farebn vkresy A4 16 listov

Monster High Farebn vkresy A4 16 listov - hracky pre deti
Vrobcovia:
Majewski
Zna鋘y:
Monster High
Cena:
0.97 ,- Euro

Vyhotov jedine鋝 obrazy! V駾ka farebnm vkresom bude ma mo駐os vyhotovi tie najkraj隘e umeleck diela! Zvo si z嫜ladn farbu pre pozadie a kreslenie m藶e ...

Sofia prv Oma發v嫕ka A4 - Jiri Models

Sofia prv Oma發v嫕ka A4 - Jiri Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney
Cena:
1.31 ,- Euro

S pomocou troch v璱 Flora, Fauna a Merryweather, ktor 寥fuj kr廘ovskej akad幦ii a v spolo鋝osti svojich 駾l寤ch spolu養a鋌k, medzi ktor patr Popolu隕a, Aurora, ...

Aktivity kni餒a Hello Kitty - Jiri Models

Aktivity kni餒a Hello Kitty - Jiri Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Cena:
6.86 ,- Euro

Maluj, strihaj, nalepuj a prenes sa so svojou ob詠benou rozpr嫛kovou postavi鋘ou do sveta rozpr嫛ok! B奫e鋝 biela ma鋱鋘a Hello Kitty bude tvojim spolo鋝璭om pri ...

Rapunzel a Flynn Rider Oma發v嫕ka A5

Rapunzel a Flynn Rider Oma發v嫕ka A5 - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney
Cena:
0.76 ,- Euro

Kr嫳na diev鋱na s n墂hernmi dlhmi blond vlasmi, ktor m iskru v oku a podrezan jazyk. 聲o, hovor璥e o kr嫳nej Rapunzel z rozpr嫛ky Na vl嫳ku. Ak sa ti p摜il jej ...

Aqua Color Mot magick oma發v嫕ka

Aqua Color Mot magick oma發v嫕ka - hracky pre deti
Vrobcovia:
Creative Kids
Cena:
2.17 ,- Euro

Urobte rados svojim de褂m magickou vodovou oma發v嫕kou Aqua Color! Deti bud radi vyfarbova so zvl廜tnym d嫛kova鋌m vody, pomocou ktor嶭o sa nanesie voda na ...

Dom鋀kov kresliaca sada Spider-Man

Dom鋀kov kresliaca sada Spider-Man - hracky pre deti
Vrobcovia:
Multiprint
Zna鋘y:
Marvel Hrdinovia
Cena:
16.52 ,- Euro

Zober svoju kresliacu sadu v tvare dom鋀ka kamko硝ek a kedyko硝ek so sebou! Pomocou tejto kresliacej sady vyhotov竁 tie najkraj隘e obr嫙ky s ob詠benmi postavi鋘ami ...

Monster High Maliarske pl嫢no viac druhov

Monster High Maliarske pl嫢no viac druhov - hracky pre deti
Vrobcovia:
Starpak
Zna鋘y:
Monster High
Cena:
5.14 ,- Euro

Maliarske pl嫢no, na ktor si m藶e sama nama發va svoju ob詠ben pr竁erku Monster High a ozdobi 犦u aj stenu svojej detskej izby. Tvoja loha je u琦h鋀n tm, 頡 ...

Oma發v嫕ka Aristoko鋘y A4 - Jiri Models

Oma發v嫕ka Aristoko鋘y A4 - Jiri Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney
Cena:
1.31 ,- Euro

T嫢o kr嫳na oma發v嫕ka v嫳 zavedie do sveta, ktor je pln farieb a kreativity. Po醀s vyfarbovania obr嫙kov si spome瓅e na rozpr嫛kov pr燢eh, ktor rozpr嫛a o ...

Fantasy Land Vesel vl摜ik - vyfarbovacie pozadie 160cm - Carioca

Fantasy Land Vesel vl摜ik - vyfarbovacie pozadie 160cm - Carioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Cena:
19.14 ,- Euro

Ide ide vl摜ik! Vyfarbi toto n墂hern pozadie z tvrd嶭o kart鏮u, na ktorom sa na teba usmieva vesel vl摜ik, ktor sa te寤 na kreat癉nu z墎avu s tebou! Pou養 farby ...

Blendy Pens M鏚ny n嫛rh嫫 8ks sada fixiek

Blendy Pens M鏚ny n嫛rh嫫 8ks sada fixiek - hracky pre deti
Vrobcovia:
M-agnes
Cena:
8.93 ,- Euro

Kreat癉na z墎ava za鴈na! Mie鈴j farby fixiek a vytvor modely najnov寤ch m鏚nych trendov s n墂hernmi farebnmi dhovmi efektmi! V駾ka 雷eci嫮nym fixk嫥 Blendy Pens ...

Prenosn kreat癉na sada - Craioca

Prenosn kreat癉na sada - Craioca - hracky pre deti
Vrobcovia:
Carioca
Cena:
11.34 ,- Euro

Kresli a vyfarbuj fixkami alebo farbi鋘ami tejto sady, aby tvoja oma發v嫕ka bola najkraj隘a na svete! V bro歷re od Cariocy n奫de mnoho r礣nych obr嫙kov, ktor treba ...

Macko P oma發v嫕ka a z墎avn kni餒a A4 - Ji鷡 Models

Macko P oma發v嫕ka a z墎avn kni餒a A4 - Ji鷡 Models - hracky pre deti
Vrobcovia:
Jiri Models
Zna鋘y:
Disney
Cena:
1.31 ,- Euro

Pre養 spolo鋝 dobrodru駒tv s Tigrom, Prasiatkom, I摜ikom a samozrejme Mackom P! Tvoju zru鋝os skvelo rozv璪a vyfarbenie a vyma發vanie veselch obr嫙kov. Spokojn ...

Na str嫕ke s uveden maloobchodn ceny s DPH
Hracky-predeti.sk webshop © 2009

TOP 10 hra鋘y

 1. Trefl - Penov puzzle Minnie Mouse - Trefl
 2. Trefl - Penov puzzle Medved璭 P - Trefl
 3. Derform - Podlo餒a na st犨 Violetta 40x28,5cm
 4. Derform - 姍olsk 靖癃ky Violetta - v 3 prevedeniach
 5. Derform - Violetta samolepky na nechty
 6. Derform - Tetova鋘y Violetta
 7. Trefl - 仟dov kr廘ovstvo Karty ierny Peter - Trefl
 8. Derform - Odkladacia mapa A4 Violetta s gumi鋘ou
 9. Amav - Sada na vrobu mydiel
 10. Savvi - Tetovacia sada Disney Violetta - 50ks/bal

U n嫳 objednanie je jednoduch

Rozpr嫛kov postavy

 • 101 Dalmat璯ov
 • Aladin
 • Ariela
 • Avatar
 • Bakugan
 • Bambi
 • Batman
 • Belle
 • Ben 10
 • Bobu痘a a Bab鏂a
 • Brave
 • Bugs Bunny
 • Cars
 • erven 鋱apo鋘a
 • Chuck & Friends
 • Chuggington
 • Dinosaury Predasaurs
 • Disney Princezn
 • Disney zvierat
 • Dizzy Dancers
 • Fifi
 • Filly kon璭
 • Gormiti
 • Handy Manny
 • Harry Potter
 • Hello Kitty
 • Ice Age
 • Jah瀺ka
 • Jake a pir嫢i z Krajiny Nekrajiny
 • Janko a Marienka
 • Jasmina
 • Jonas Brothers
 • K摜er Donald
 • Krtko
 • Kung Fu Panda
 • 仟dov kr廘ovstvo
 • Lev Kr廘
 • Lietadl
 • Littlest Pet Shop
 • Looney Tunes
 • Macko P a jeho priatelia
 • Madagascar
 • Maximilian Families
 • Mia a ja
 • Mickey Mouse
 • Monsters University
 • Monsuno
 • My Little Pony
 • Nemo
 • Ninja Koritna鋘y
 • Noddy
 • Objavite Dora
 • P嫕 V鋱elka
 • Pinocchio
 • Pir嫢i z Karibiku
 • Polly Pocket
 • Pomstitelia
 • Popeye
 • Popolu隕a
 • Prince of Persia
 • Princezn a 靠ba
 • Rapunzel
 • Ratatouille
 • Roary
 • Scooby Doo
 • Sesam Street
 • Shrek
 • 拗pkov Ru頡nka
 • Slonisko
 • 姓olkovia
 • Snehulienka a sedem trpasl璭ov
 • Sofia Prv
 • Spiderman
 • Sponge Bob
 • Star Wars
 • Steffi Love
 • Superman
 • Tarzan
 • Terminator
 • Thomas and friends
 • Thumbelina
 • Tinker Bell
 • Tom a Jerry
 • Toy Story
 • Transformers
 • Tree Fu Tom
 • Turbo
 • Tweety
 • V鋱elka Maja
 • Violetta
 • Vuk
 • WALL-E
 • Winx club
 • Witch
 • Zorro

Zna鋘y

 • AGIP
 • Air Hogs
 • Angry Birds
 • Aqua Beads
 • Art&Fun
 • Barbie
 • Beta Junior
 • Beyblade zna鋘y
 • BIG
 • Blingles
 • Bontempi
 • BOOM
 • Bosch
 • Braun
 • Cartoon Network
 • CAT
 • Chichi Love
 • Clemmy
 • Color Me Mine
 • Corvina
 • Cotoons
 • DeLonghi
 • Dickie Toys
 • Digi Birds
 • Dinosaur Train
 • Disney
 • Disney Fairies
 • Disney princess
 • DreamWorks
 • 丱oiffier
 • Eichhorn
 • Ever After High
 • Fisher Price
 • Flufflings
 • Fly Wheels
 • Friends on the move
 • Furby
 • FurReal
 • Gazillion
 • Gazzuds
 • Gelarti
 • Geomag
 • Glitza
 • Gomu
 • Hot Wheels
 • Kidizoom
 • KungZhu
 • Lets Cook
 • Little Miss Muffin
 • Little Tikes
 • Mal Pon璭y
 • Marvel Hrdinovia
 • Matchbox
 • Max Steel
 • Micro Chargers
 • Miele
 • Mondo Motors
 • Monster High
 • Moon Sand
 • My Music World
 • National Geographic
 • Nerf
 • Nickelodeon
 • Nicotoy
 • Noris
 • Plastelino
 • Play-Doh
 • Playskool
 • Puzzleball
 • Rubikova kocka
 • Simba Baby
 • Smoby
 • Smubbles
 • Steffi Love
 • Supermag
 • Teacup Piggies
 • Thomas and Friends
 • Trash Pack
 • UNO
 • V.Smile
 • Very Bella
 • Victorinox
 • Vileda
 • Zibits

Vrobcovia

 • AirSwimmers
 • Alex Toys
 • Amav
 • Amos
 • Ars Una
 • Bagtrotter
 • Bburago
 • Bestway
 • Bino Toys
 • BonToys
 • Canpol
 • Carioca
 • Carrera
 • Cepia
 • Cife
 • Clementoni
 • Cobi Toys
 • Commonwealth Toys
 • Crayola
 • Creative Kids
 • CubicFun
 • 柃l隘e
 • Darp嶴e
 • Dede Toys
 • Derform
 • Dino Bikes
 • Dulcop
 • Egmont
 • Egy嶵
 • EPEE
 • Epoch
 • Falca Toys
 • Famosa
 • FaroToys
 • Fashion Angels
 • Flair Toys
 • Funrize
 • Fzf鬑 Pap甏manufaktra
 • Geomagworld
 • Gigamic
 • Giochi Preziosi
 • Gnther
 • Hama
 • Hasbro
 • ICO
 • IMC Toys
 • Inkoos
 • Intex
 • Jakks Pacific
 • Jamara Germany
 • JayPlay
 • Jiri Models
 • John Toys
 • JoyToy
 • Karactermania
 • Karton PP
 • Keel Toys
 • Keller&Mayer
 • Klein Toys
 • Learning Curve
 • Lego
 • Lisciani Giochi
 • Llorens
 • Luigi Giocattoli
 • M-agnes
 • Mac Toys
 • Ma駾rsk vrobca
 • Maisto
 • Majewski
 • Mattel
 • Mega Bloks
 • Mega Creative
 • Mondo Toys
 • Moose Enterprise
 • Multiprint
 • New Bright
 • Nice
 • Nikko
 • One2Play
 • Pagony
 • Paradiso Toys
 • Paso
 • Piatnik
 • Plastwood
 • Playbox
 • Playgo
 • Playmates Toys
 • Playmobil
 • PLM
 • Procos
 • Pustefix
 • Ravensburger
 • Rubies
 • Rubik
 • Safta
 • Saica Toys
 • Saitek
 • Sanja Toys
 • Savvi
 • SCS
 • Semo Toys
 • Senario
 • Silverlit
 • Simba Toys
 • Sohni-Wicke
 • Spartan Sport
 • Spezet
 • Spin Master
 • Stamp
 • Starpak
 • Style ME Up!
 • Sundeco
 • Tech4Kids
 • Teorema Toys
 • ThinkFun
 • Tomy
 • Toystate
 • Trefl
 • Unico
 • Unikatoy
 • Unimax
 • United Labels
 • Universal
 • Vivid
 • Vivitar
 • Vtech
 • Wader
 • Walltastic
 • Wehncke
 • Widmann
 • Woodyland
 • Zhu Zhu Pets